De populäraste förnamnen per decennium datum   5.6.2023
-1899 1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59
1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-19 2020-23
Totalt

Valda år  -1899

  MÄN     KVINNOR  
Juho 15476   Maria 57371
Johannes 10817   Anna 24460
Matti 6820   Sofia 14252
Kalle 6706   Hilma 11508
Johan 6460   Johanna 10400
Emil 6177   Hilda 10335
Antti 5723   Matilda 9996
Väinö 5430   Ida 9984
Heikki 5127   Iida 8707
Karl 5108   Amanda 8465I antalet förnamn ingår alla förnamn i befolkningsdatasystemet, även de namn vars innehavare avlidit. I statistiken ingår förutom första förnamnet också övriga förnamn.Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar finska för- och efternamn, vilka är minst 10 stycken i befolkningsdatasystemet, i avoindata.fi-tjänsten. Dataset av namn är i CSV-filformat. Utöver det har en sammanfattning som består av de 1000 vanligaste namnen tagits i PDF-format av varje lista. Materialet uppdateras två gånger per år.

Separata listorna av mäns och kvinnornas första namn har bildats. Den första listan beskriver förekomsten av de första namnen på alla instanser, den andra förekomsten av förnamnet som första förnamn och den tredje förekomsten av namnet som något annat än det första förnamnet. Antalet av efternamnen i storleksordning har listats i dataset av efternamn.