Yleisimmät sukunimet 24.1.2019

Sukunimi Miehet Naiset Yhteensä
Korhonen 11732 11241 22973
Virtanen 11741 10735 22476
Mäkinen 10403 10222 20625
Nieminen 10420 10049 20469
Mäkelä 9810 9570 19380
Hämäläinen 9523 9202 18725
Laine 9250 9219 18469
Heikkinen 8949 8794 17743
Koskinen 8852 8610 17462
Järvinen 8350 8123 16473Väestörekisterikeskus julkaisee avoindata.fi-palvelussa suomalaisten etu- ja sukunimet, joita on väestötietojärjestelmässä vähintään 20 kappaletta. Nimiaineisto on CSV-tiedostomuodossa ja lisäksi jokaisesta luettelosta on laadittu PDF-muotoinen lyhennelmä, jossa on 1 000 yleisintä nimeä. Aineistoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Etunimistä on muodostettu erilliset miesten ja naisten nimien luettelot, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien etunimien esiintymiä, toinen nimen esiintymistä ensimmäisenä etunimenä ja kolmas nimen esiintymistä muuna kuin ensimmäisenä etunimenä. Sukunimiaineistossa on lueteltu sukunimet lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä.