Yleisimmät sukunimet 15.10.2018

Sukunimi Miehet Naiset Yhteensä
Korhonen 11751 11260 23011
Virtanen 11757 10762 22519
Mäkinen 10427 10246 20673
Nieminen 10426 10072 20498
Mäkelä 9819 9590 19409
Hämäläinen 9530 9223 18753
Laine 9258 9225 18483
Heikkinen 8954 8792 17746
Koskinen 8860 8625 17485
Järvinen 8359 8156 16515Väestörekisterikeskus julkaisee avoindata.fi-palvelussa suomalaisten etu- ja sukunimet, joita on väestötietojärjestelmässä vähintään 20 kappaletta. Nimiaineisto on CSV-tiedostomuodossa ja lisäksi jokaisesta luettelosta on laadittu PDF-muotoinen lyhennelmä, jossa on 1 000 yleisintä nimeä. Aineistoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Etunimistä on muodostettu erilliset miesten ja naisten nimien luettelot, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien etunimien esiintymiä, toinen nimen esiintymistä ensimmäisenä etunimenä ja kolmas nimen esiintymistä muuna kuin ensimmäisenä etunimenä. Sukunimiaineistossa on lueteltu sukunimet lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä.