Yleisimmät sukunimet 16.4.2018

Sukunimi Miehet Naiset Yhteensä
Korhonen 11776 11310 23086
Virtanen 11785 10817 22602
Mäkinen 10459 10296 20755
Nieminen 10473 10118 20591
Mäkelä 9831 9598 19429
Hämäläinen 9551 9281 18832
Laine 9262 9260 18522
Heikkinen 8978 8816 17794
Koskinen 8877 8631 17508
Järvinen 8382 8190 16572Väestörekisterikeskus julkaisee avoindata.fi-palvelussa suomalaisten etu- ja sukunimet, joita on väestötietojärjestelmässä vähintään 20 kappaletta. Nimiaineisto on CSV-tiedostomuodossa ja lisäksi jokaisesta luettelosta on laadittu PDF-muotoinen lyhennelmä, jossa on 1 000 yleisintä nimeä. Aineistoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Etunimistä on muodostettu erilliset miesten ja naisten nimien luettelot, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien etunimien esiintymiä, toinen nimen esiintymistä ensimmäisenä etunimenä ja kolmas nimen esiintymistä muuna kuin ensimmäisenä etunimenä. Sukunimiaineistossa on lueteltu sukunimet lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä.