Suosituimmat etunimet vuosikymmenittäin   13.8.2018
-1899 1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59
1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-18
Kaikki

Valittu vuodet  Kaikki

  MIEHET     NAISET  
Juhani 350618   Maria 381340
Johannes 253651   Helena 171755
Olavi 231993   Johanna 148112
Antero 188800   Anneli 146235
Tapani 158480   Kaarina 133147
Kalevi 144858   Marjatta 123812
Tapio 139804   Anna 119177
Matti 130259   Liisa 102436
Mikael 125006   Annikki 98811
Ilmari 119750   Hannele 93004Etunimien lukumäärissä ovat mukana kaikki väestötietojärjestelmään merkityt, myös kuolleet, henkilöt. Tilastoissa on mukana ensimmäisten etunimien lisäksi myös muut annetut etunimet.Väestörekisterikeskus julkaisee avoindata.fi-palvelussa suomalaisten etu- ja sukunimet, joita on väestötietojärjestelmässä vähintään 10 kappaletta. Nimiaineisto on CSV-tiedostomuodossa ja lisäksi jokaisesta luettelosta on laadittu PDF-muotoinen lyhennelmä, jossa on 1 000 yleisintä nimeä. Aineistoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Etunimistä on muodostettu erilliset miesten ja naisten nimien luettelot, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien etunimien esiintymiä, toinen nimen esiintymistä ensimmäisenä etunimenä ja kolmas nimen esiintymistä muuna kuin ensimmäisenä etunimenä. Sukunimiaineistossa on lueteltu sukunimet lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä.