Suosituimmat etunimet vuosikymmenittäin   16.4.2018
-1899 1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59
1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-18
Kaikki

Valittu vuodet  Kaikki

  MIEHET     NAISET  
Juhani 350175   Maria 380730
Johannes 253211   Helena 171601
Olavi 231592   Johanna 148008
Antero 188602   Anneli 146172
Tapani 158346   Kaarina 133063
Kalevi 144770   Marjatta 123791
Tapio 139648   Anna 118934
Matti 130172   Liisa 102407
Mikael 124619   Annikki 98755
Ilmari 119468   Hannele 92977Etunimien lukumäärissä ovat mukana kaikki väestötietojärjestelmään merkityt, myös kuolleet, henkilöt. Tilastoissa on mukana ensimmäisten etunimien lisäksi myös muut annetut etunimet.Väestörekisterikeskus julkaisee avoindata.fi-palvelussa suomalaisten etu- ja sukunimet, joita on väestötietojärjestelmässä vähintään 10 kappaletta. Nimiaineisto on CSV-tiedostomuodossa ja lisäksi jokaisesta luettelosta on laadittu PDF-muotoinen lyhennelmä, jossa on 1 000 yleisintä nimeä. Aineistoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Etunimistä on muodostettu erilliset miesten ja naisten nimien luettelot, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien etunimien esiintymiä, toinen nimen esiintymistä ensimmäisenä etunimenä ja kolmas nimen esiintymistä muuna kuin ensimmäisenä etunimenä. Sukunimiaineistossa on lueteltu sukunimet lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä.