Suosituimmat etunimet vuosikymmenittäin   15.10.2018
-1899 1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59
1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-18
Kaikki

Valittu vuodet  Kaikki

  MIEHET     NAISET  
Juhani 350888   Maria 381788
Johannes 253920   Helena 171836
Olavi 232254   Johanna 148205
Antero 188921   Anneli 146286
Tapani 158553   Kaarina 133194
Kalevi 144904   Marjatta 123828
Tapio 139876   Anna 119372
Matti 130319   Liisa 102458
Mikael 125229   Annikki 98841
Ilmari 119922   Sofia 93234Etunimien lukumäärissä ovat mukana kaikki väestötietojärjestelmään merkityt, myös kuolleet, henkilöt. Tilastoissa on mukana ensimmäisten etunimien lisäksi myös muut annetut etunimet.Väestörekisterikeskus julkaisee avoindata.fi-palvelussa suomalaisten etu- ja sukunimet, joita on väestötietojärjestelmässä vähintään 10 kappaletta. Nimiaineisto on CSV-tiedostomuodossa ja lisäksi jokaisesta luettelosta on laadittu PDF-muotoinen lyhennelmä, jossa on 1 000 yleisintä nimeä. Aineistoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Etunimistä on muodostettu erilliset miesten ja naisten nimien luettelot, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien etunimien esiintymiä, toinen nimen esiintymistä ensimmäisenä etunimenä ja kolmas nimen esiintymistä muuna kuin ensimmäisenä etunimenä. Sukunimiaineistossa on lueteltu sukunimet lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä.